You are currently viewing Olba Krallığı

Olba Krallığı

Olba Krallığı veya Olba Tapınak Devleti, ilk çağda Mersin ilin’de kurulmuş bir devlettir. Küçük bir devlet olan Olba Krallığı tarihinin büyük kısmını çevredeki Selevkos ve Roma İmparatorluğu gibi güçlü devletlerin vasalı olarak geçirmiştir. Günümüzde bu devletin izleri Mersin ilindeki yoğun antik eserlerde görülmektedir.

Olba devleti Taşlık Kilikya’da Toros dağları zirveleri ile Akdeniz kıyısı arasında kurulmuş küçük bir devletti. Doğu sınırı yaklaşık olarak Lamas Çayı, batı sınırı da Göksu Irmağı idi. Bu bölgeye arkeologlar Olba Territorium ( Olba Bölgesi) adını verirler. Bu bölge günümüzde Mersin ilinde Erdemli ilçesinin batısı ile Silifke ilçesinin doğusunu kapsar. Mersin Üniversitesi’nden Murat Özyıldırım’a göre, Olba sözcüğü’nün kelime anlamı Antik Yunancada ‘’şanslı’’, ‘’mutlu’’, ‘’başarılı’’ anlamına gelmekteydi. Bölge arkeolojik eserler bakımından çok zengindir. Devletin başkenti günümüzde Toros Dağları üzerinde Uğuralanı olarak bilinen bir düzlükteydi.

Olba Territorium çok sayıda arkeolojik eserlerle doludur. Arkeolog ve sanat tarihçileri tarafından incelenen bu eserlerden bazılarının adları şunlardırː Adamkayalar • Akkale öreni  • Cambazlı Kilisesi  • Çatıören • Çanakçı Kaya Mezarları  • Elaiussa Sebaste  • Emirzeli  • Kanlıdivane  • Karakabaklı  • Kız Kalesi  • Lamas su kemeri  • Mancınık Kalesi  • Mezgitkale  • Narlıkuyu  • Öküzlü  • Sinekkale  • Tapureli  • Uzuncaburç  • Üçayaklı villa rustika.

Sizlerde bu bölgeleri keşfetmek isterseniz rehberlik ve acente hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.